הזמנת הצגה

להזמנת הצגות

09-9508837

תיאטרון גושן
מחלקת שיווק ומכירות- תיאטרון גושן

מחלקת השיווק, התיאום והשיבוץ עומדת לשרותכם ולרשותכם בכל עת.
ניתן להזמין את ההצגות גם באמצעות סל תרבות ארצי ותרבות לישראל
ודרך המשרדים של תיאטרון גושן בטלפון: 09-9508837

רויטל שלו
מחלקת שיווק ומכירות-תיאטרון גושן

מחלקת השיווק, התיאום והשיבוץ עומדת לשרותכם ולרשותכם בכל עת.
ניתן להזמין את ההצגות גם באמצעות סל תרבות ארצי ותרבות לישראל
ודרך המשרדים של תיאטרון גושן בטלפון: 09-9508837